yellow family sign

INNY PROBLEM

Nieco innym problemem jest to, co tu na­zywamy aspektem semantycznym tekstu. W pewnym sensie wszystkie interpretacj e wybijają go na plan pierwszy, jest więc on najczęściej omawiany, ale niemal nigdy nie dzieje się to w perspektywie poetyki, ponieważ uwaga jest kierowana na sens tego lub innego utworu, nie zaś na ogólne warunki powstawać nia sensu. Nie możemy w ramach tego wykła­du zmienić sytuacji: trzeba by wynalazczości tam, gdzie ambicją naszą jest tylko prezenta­cja i systematyzacja. Ale by uniknąć zbyt du­żej merównomiemości, ponieważ dalsze roz­działy będą poświęcone opisowi aspektu języ­kowego i aspektu kompozycyjnego — spróbu­jemy teraz  przedstawić pokrótce semantyczną problematykę tekstu literackiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *