man in white shirt carrying girl in gray shirt

INNY ASPEKT INFORMACJI

Innym aspektem informacji, który pozwala na przejście od wypowiedzi do fikcji, jest czas. Powstaje problem czasu, ponieważ wchodzą tutaj w związek dwa czasowe porząd­ki: czasowość świata przedstawionego i czaso- wość przedstawiającej go wypowiedzi. Różnica między porządkiem zdarzeń a porządkiem słów jest oczywista, ale w literaturze była ona pozbawiona wszelkich praw do chwili, gdy formaliści rosyjscy  posłużyli się nią jakb jed­nym z głównych kryteriów dla przeciwstawie­nia fabuły — porządku zdarzeń układowi fabularnemu — sujet (to jest porządkowi mówienia); a niedawno w kilku literaturo­znawczych pracach w Niemczech przeciwsta­wienie między Erzahlzeit a erzahlte Zeit zna­lazła się u podstaw prezentowanej doktryny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *