Happy Affectionate Family

GORĄCZKOWA EKSPLOATACJA

Rzucić etyczne i estetyczne sądy związane z punktem widzenia; historia literatury zna liczne przykłady odwrócenia wartości, które kążą nam szanować złych i pogardzać dobrymi, z dostatecznie odległego od nas fikcyjnego świata. Po okresie gorączkowej eksploatacji zabie­gów konstrukcyjnych, którą u szeregu pisa­rzy — od Jamesa do Faulknera — zrodziło uświadomienie sobie problemu punktu widze­nia, literatura zdaje się już nie przywiązywać do tego zagadnienia równie wielkiej wagi. Po­wodem tego jest być może fakt, że jedną z tendencji współczesnego pisarstwa jest odej­ście od pokazywania nam czegokolwiek: jest ono wypowiedzią, lecz nie jest fikcją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *