man in white crew neck t-shirt sitting beside woman in white crew neck t-shirt

GŁOS

W sztukach wizualnych zawsze uwydatniano wagę tego stanu rzeczy teorie literackie mogą wiele się nauczyć od teorii malarstwa. Przytoczmy tylko jeden przy­kład: często zwracano uwagę na obecność punktu widzenia oraz na jego rolę rozstrzyga­jącą o budowie obrazu w ikonach bizantyj­skich; nie ulega żadnej wątpliwości, iż wiele punktów widzenia w obrębie tej samej ikony bywa wykorzystywanych zgodnie z rolą, jaką ma odgrywać przedstawiana postać: główna figura jest zwrócona ku widzowi, podczas gdy zgodnie z przedstawianą sceną powinna zwra­cać się ku swemu rozmówcy.Warto zauważyć, że literackie punkty wi­dzenia dotyczą nie rzeczywistej percepcji czy­telnika, która zresztą jest zmienna i zależy od czynników zewnętrznych wobec dzieła, lecz percepcji przedstawianej wewnątrz tego dzieła, tyle że w specyficzny sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *