yellow family sign

DEFINICJA POETYKI

Aby zrozumieć, czym jest poetyka, należy wyjść od ogólnego i oczywiście trochę upro­szczonego obrazu badań literaturoznawczych. Nie trzeba opisywać istniejących prądów i szkół; wystarczy przywołać positawy zajmo­wane wobec zasadniczych wyborów. Na wstępie należy wyróżnić dwie postawy. Pierwsza widzi w samym tekście literackim wystarczający przedmiot poznania, według drugiej każdy poszczególny tekst jest rozpatry­wany jako realizacja abstrakcyjnej struktury. (Pomijam zatem studia biograficzne jako nie- literadrie oraz pisarstwo w stylu dziennikar­skim jako nie naukowe). Ohie postawy, jak zo­baczymy, nie są nie do pogodzenia; można nawet powiedzieć, że są w stosunku do siebie komplementarne; w każdym razie łatwo je wyróżnić kierując się tym, czy nacisk jest po­łożony na jedną, czy na drugą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *