a boy and a girl sitting on a table holding boxes of booze

CIEKAWA ZBIEŻNOŚĆ

Otóż dość acekawa zbieżność, a zarazem przeciwstawność daje się zauważyć w tym punkcie między logi­kami specjalizującymi się w tej problematyce, która wysuwa stosunek prawdziwości, a pierwszyma teoretykami powieści. Ci ostatni mieli zwyczaj przeciwstawiać naukę historii powieś­ci lub innym gatunkom literackim, aby powie­dzieć, że o ile pierwsza powinna być zawsze prawdziwa, o tyle ta druga mogłaby być nawet zupełnie fałszywa. I tak Pierre-Daniel Huet pisał w swoim Trait, de’origine des romans (Traktacie o początkach powieści), że powieści „mogą być nawet zupełnie fałszywe w całości i w szczegółach”. Stąd jest już tylko krok do zauważenia podobieństwa między powieściami a kłamstwem, zmyśleniem; ten sam Huet do­strzega początki powieści u Arabów, którzy mieliby być rasą szczególnie uzdolnioną do kłamstwa…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *