people standing on shore during golden hour

CAŁĄ ZABYTKOWOŚĆ

  1. Cała zabytkowość imć pana Bliklego wybucha kiedy do Warszawy zjechał w 1967 roku prezydent Francji, Charles de Gaulle. Znakomity gosc był przed jako młody olicer – członkiem francuskie,4 wojskowej w stolicy Polski i, urzędując w po­bliżu cukierni, nieraz zachodził tam na kawę. Je*to na pewno fakt historyczny, w każdym razie dla lego. Jest także dostatecznie kolorowy, by go — przy okazji prezydenckiej wizyty — odnotowało kilkana­ście największych dzienników na świecie, nie mó­wiąc o prasie krajowej. Cukiernik dostąpił zaszczytu uczestniczenia w przyjęciu w Wilanowie i osobistej rozmowy z prezydentem, a także umożliwiono mu wręczenie dostojnemu gościowi tortu i portretowej miniatury.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *