Loving family laughing at table having cozy meal

BRAK ŚCISŁEGO STOSUNKU

Ale brak ścisłego sto­sunku prawdziwości każe zarazem zachować daleko posuniętą ostrożność: tekst może rówtnie dobrze „odzwierciedlać” społeczeństwo jak czy­nić coś wręcz przeciwnego. Taka perspektywa jest czymś w pełni uprawnionym, lecz prowa­dzi poza obręb poetyki: umieszczając literaturę na itej samej płaszczyźnie co inny, dowolny do­kument, rezygnuje się z brania pod uwagę te­go, co ją określa jako literaturę. Ten problem, problem związku literatury z poza literackiimi faktami, często pod nazwą realizmu mieszano z innym problemem -— zgodności poszczególnych tekstów z jakąś ze­wnętrzną w stosunku do nich normą tekstową; zgodność ta wytwarza iluzję realizmu i każe nam kwalifikować taki tekst jako prawdo­podobny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *