ZEGAR Z KUKUŁKĄ

W roku 1946 wnę­trze cukierni przerobiono według projektu Tadeusza Gronowskiego, a już w dwa lata później Blikle po­wrócił — dzięki swojej energii a także przyznanym mu kredytom — na tradycyjne miejsce na Nowym Swiecie. W salce, gdzie dzisiaj na Nowiku odbywa się sprze­daż, wiszą pamiątki — strzępy przeszłości: fotografie i dokumenty. Stary zegar z kukułką znowu […]