POTOMKOWIE SAMUELA

Jeden z synów Jana Jakuba, Krzy­sztof, powrócił do spokojnego uprawiania winorośli, tym razem w miejscowości Kleinaspach. I wreszcie syn Krzysztofa, Samuel, stał się — a to nas interesuje najbardziej — autorem przenosin do Polski. Samuel (ur. 1770 w Kleinaspach, zm. 1830 w Zerż­nie, powiat warszawski) znalazł się nad Wisłą w roku 1821. Miał jedenaścioro dzieci. Od […]

TYLKO JEDNA GAŁĘŹ

Spróbujmy na razie skoncentrować się na jednej tylko gałęzi. Samuel miał m.in. syna, Jana Jakuba (1799—1867), a ten z kolei syna Karola (1837—1906). Karol urodził się w Morach, a zmarł w Konstancinie, czyli znalazł się już na naszym warszawskim po­dwórku. Karol, bodaj jako pierwszy w kraju, zaczął wyra­biać piwo bawarskie w browarze na Grochowie, a od […]

JULIAN MACHLEJD

Julian Machlejd (1866—1936) ukończył teologię i został pastorem. Był wybitnym teologiem, przemy­słowcem i pedagogiem. Należał do założycieli sław­nego warszawskiego gimnazjum im. Mikołaja Reya, a następnie został pierwszym jego dyrektorem. Peł­nił także funkcję prezesa rady nadzorczej zjednoczo­nych browarów Haberbusch i Schiele. Julian był wspaniałym mówcą, na jego kazaniach wypełniali ko­ściół po brzegi ludzie wszystkich wyznań. Ten […]