CZĄSTKA DZIEJÓW WARSZAWY

Historja firmy C. Ulrich stanowi cząstkę dziejów Warszawy” Aż do czasu drugiej wojny światowej starą firmę prowadził Artur Machlejd. Jego wytrwała praca zdolności organizacyjne podniosły zakłady do rangi europejskiej.Spełniło się życzenie autora książki wydanej jesz­cze w stulecie firmy:„Niechaj rozumna i wytrwała praca trzech poko­leń Ulrichów nie zginie bezpłodnie, niechaj służy za­kładowi w jego jak najdłuższym bycie […]

ARTUR MACHLEJD

Artur Machlejd był człowiekie towarzyskim, jego dom stał się na lata miejscem spotkań przyjaciół i — przede wszystkim — rodziny. W latach okupacji był salonem naukowców i artystów. Raz do roku, 15 kwietnia, w rocznicę urodzin Karola Machlejda, od­bywał się familijny zjazd i fotografowano się w gru­pie pod portretami Karola i jego żony, Julii. Artur, […]