ŻYCIOWY CEL

Mój Boże, gdyby o wydarzeniach historii decydo­wali szlachetni maniacy, uroczy posiadacze pożytecz­nych pasji! Na razie jednak nie oni decydują, histo­ria natomiast traktuje ich z góry i bez wyrozumia­łości. Gabriel Dokalski ze swoimi orchideami jest teraz w Warszawie, zajętej i zaaferowanej, postacią tra­giczną i dziwną równocześnie. Dzisiejsza Warszawa nie hoduje kwiatów — ona woli hodowlę nutrii.Gdyby architektem […]

NAJLEPSZY ZNAWCA W POLSCE

. Inżynierowi (i jego młodej żonie, Alinie, bioche­mikowi o specjalizacji orchideologicznej) udało się przestawić okres kwitnienia przez skrzyżowanie dwóch różnych rodzajów, udało mu się zaaklimatyzo­wać u nas najbardziej kapryśne gatunki kwiatów.Prace Dokalskiego określają Anglicy jako „rewe­lacyjne”. W klapie marynarki siwego pana tkwi egzo­tyczny znaczek: złoty kwiat orchidei na czarnym tle. Na znaczku litery „AOGS”, co […]

NIEZWYKŁE DZIEŁO

Maszynopis „Orchidei” — niezwykłe dzieło sztuki rękopiśmienniczej — znajduje się na ukończeniu. Jest napisane jasnym, gładkim językiem, zawiera tysiące wniosków z doświadczeń. Wszystko to wydaje się piekielnie logiczne, absolut­nie przekonywające, człowiek jest pod wrażeniem. A potem nagle gospodarz mówi z ogniem w oczach:Powiadają mi Anglicy, że za „Orchidee”, które są przewrotem w botanice, mam zupełnie pewną […]