WZAJEMNOŚĆ I PRZENIKANIE

To wzajemnosć i ścisłe przenikanie się, które powoduje, że studia literaturoznawcze są Czę­sto nieustannym krążeniem między poetyką a interpretacją, nie powinno jednak przesłaniać nam faktu, iż w płaszczyźnie abstrakcyjne i cele jednej i drugiej dają się wyraźnie odróżnić. Za to między poetyką a pozostałymi nauka­mi, które mogą mieć za przedmiot badań o    literackie, występuje (przynajmniej na […]

JEDNOŚĆ ZABIEGÓW

Jedność wszystkich tych zabiegów wynika, jak to się nam wmawia, z jedyności wspolnego przedmiotu: literatury. Ale stwier­dzenie takie pozostaje w sprzeczności z elemen­tarnymi zasadami badań naukowych. Jedności nauki nie tworzy jedność jej przedmiotu: nie istnieje nauka o ciałach, jakkolwiek ciała sta­nowią jeden przedmiot, istnieje natomiast iizyka, chemia, geometria. I nikt nie żąda ied- na owych […]