photo of mother and child beside body of water

NAUKOWA IDEA

Po­zostałe nauki humanistyczne mogą posługiwać się literaturą jako materiałem do swoich ana­liz; o ile są trafne, stanowią część danej nauki, a nie mglistego komentarza liiteraakiego. A jeś­li psychologiczna lub socjologiczna analiza ja­kiegoś tekstu nie zdobędzie uznania, nie okaże się godna tego, by stanowić część psychologii lub socjologii, nie bardzo wiadomo, dlaczego miałaby automatycznie być włączona […]

woman holding man and toddler hands during daytime

KAŻDY Z ARGUMENTÓW

Każdy z tych argumentów wysuwano po wielekroć; może więc jest konieczny wybór między różnymi sformułowaniami. Oto stroni­ca wyjęta ze słynnego artykułu Henry Jamesa, The Art of fiction (Sztuka fikcji powieściowej) „Wszystko przemawia za tym, że powieściopisarz na skutek swego usposobienia uzna za po­zbawione sensu i mało przydatne owo dziwne, potraktowane dosłownie rozróżnienie między opisem a […]

man carrying to girls on field of red petaled flower

CZĘSTY ARGUMENT

Drugi argument jest (poważniejszy i zresztą o  wiele częściej wysuwany. To noli me tangere ciąży jeszcze dziś nad dziełem sztuki. Walka z myśleniem abstrakcyjnym może fascynować. Ale James mógł jeszcze dalej posunąć swe po­równanie, już dosyć dwuznaczne, porównanie powieści do żywego organizmu, aby dostrzec jego granice: w każdym „kawałku” naszego ciała są naraz krew, mięśnie, liimfa […]