A father and his two boys enjoy drinking Boxed Water

W LITERATURZE

Nie wszędzie w literaturze, nie we wszystkich jej realizacjach daje się obserwować w tym samym stopniu różnica między systemem językowym a literackim: swoje minimum uzyskuje w pismach li­rycznych lub prowerbialnych, w których wszy­stkie zdania tekstu wiążą się bezpośrednio ze sobą; maksimum osiąga w tekście fikcji, gdzie przywoływane akcje i postacie z kolei tworzą konfigurację względnie […]

Blond Baby with his Parents

TRZY DZIAŁY PROBLEMÓW

Można więc wyróżnić trzy działy proble­mów analizy literackiej w zależności od tego, czy dotyczą wysłowienia, kompozycji czy treś­ciowego aspektu tekstu. Podział ten od dawna jest znany w poetyce, jakkolwiek różnie był nazywany, a jego szczegółowe sformułowania zależały od rozmaitych punktów widzenia. Taik więc retoryka starożytna wydzielała w swojej domenie elocutio (aspekt wysłowienia), dispo- sitio (aspekt […]