NA PRZECIWLEGŁYM BIEGUNIE

Innymi słowy, reguły niektórych gatunków są zbieżne z powszechną opinią, ta jednak nie ma absolutnych uprawnień.Na przeciwległym biegunie leży doktryna naturalizmu. Naturaliści nie zakładają powoły­wania się na reguły gatunkowe: ich pisma ma­ją być prawdziwe, a nie prawdopodobne. Faktycznie oznacza to, że jedyną przyjmowaną regułą jest powszechna opinia. Bezpośrednią konsekwencją tej zasady jest sprowadzenie wszystkich gatunków […]

ODRZUCENIE RÓŻNORODNOŚCI

Z tego porównania można wy­wnioskować, że naturalizm odrzuca — przy­najmniej w teorii — różnorodność wypowiedzi literackiej. Otóż uznanie różnorodności oraz stopniowe opracowanie prawdziwej typologii jest warunkiem poznania tekstu Trzecią wreszcie dziedzinę stanowi to, co można nazwać hipotezą ogólnej tematyki li­terackiej. Od bardzo dawna zastanawiano się nad możliwością przedstawiania tematów wy­stępujących w literaturze nie jako otwartego […]