PRZYKŁAD FRAGMENTU

Oto dla przykładu fragment z Ulissesa:„Uśmiech jego rozpłynął się, gdy szedł, a ciężka chmura zakryła powoli słońce, rzuca­jąc cień na ponurą fasadę Trinity. Tramwaje mijały się, przejeżdżając, odjeżdżając, podzwa- niając. Zbyteczne słowa. Wszystko dzieje się bak samo, dzień po dniu: oddziały policji wy- maszerowują, wracają: tramwaje wjeżdżają, wyjeżdżają. Ci dwaj pomyleńcy wałęsają się. Dignama wywieziono” […]

WYLICZENIE REJESTRÓW

Powyższe wyliczenie rejestrów mowy nie może ani nie chce być wyczerpujące: jego ce­lem było jedynie zobrazowanie ich różnorod­ności, wykorzystywanej przez fikcję literacką. Nie stanowi on również jakiegoś logicznego, spójnego systemu; aby to osiągnąć, potrzeba wielu badań spożytkowujących wiedzę groma­dzona przez językoznawstwo. Żadna lektura nie będzie jednak lekturą prawdziwą, jeśli nie będzie nic wiedzieć o możliwościach […]