OSTATNI STOPIEŃ PRZEKSZTAŁCENIA

Ostatnim stopniem przekształcenia słów postaci jest to, co można nazwać mową opo­wiedzianą: poprzestaje się tu na zareje­strowaniu treści aktu słownego, bez zachowa­nia żadnego jego elementu. Wyobraźmy sobie zdanie następujące: „Powiadomiłem matkę o      mej decyzji poślubienia Albertyny”; mówi nam omo, że miała miejsce wypowiedź, mówi też o jej treści, my jednak nie znamy żadnego z wyrazów, które zostały „rzeczywiście” […]

INNY ASPEKT INFORMACJI

Innym aspektem informacji, który pozwala na przejście od wypowiedzi do fikcji, jest czas. Powstaje problem czasu, ponieważ wchodzą tutaj w związek dwa czasowe porząd­ki: czasowość świata przedstawionego i czaso- wość przedstawiającej go wypowiedzi. Różnica między porządkiem zdarzeń a porządkiem słów jest oczywista, ale w literaturze była ona pozbawiona wszelkich praw do chwili, gdy formaliści rosyjscy […]