WYMOWNE PRZYKŁADY

Tu także histo­ria malarstwa dostarcza wymownych przykła­dów. Wystarczy przypomnieć obrazy a n a- morficzn e, szyfrowane rysunki, które są niezrozumiałe, gdy się je ogląda od przodu, z najczęściej przyjmowanego punktu widzenia, które jednak oglądane ze szczególnego punktu widzenia (ina ogół równoległego do obrazu) dają obraz znanych przedmiotów. Ta rozbież­ność między punktem widzenia zawartym w dziele […]