GORĄCZKOWA EKSPLOATACJA

Rzucić etyczne i estetyczne sądy związane z punktem widzenia; historia literatury zna liczne przykłady odwrócenia wartości, które kążą nam szanować złych i pogardzać dobrymi, z dostatecznie odległego od nas fikcyjnego świata. Po okresie gorączkowej eksploatacji zabie­gów konstrukcyjnych, którą u szeregu pisa­rzy — od Jamesa do Faulknera — zrodziło uświadomienie sobie problemu punktu widze­nia, literatura zdaje się […]

BRAK PUNKTU WIDZENIA

A oto tekst pozbawiony punktu widzenia:„Wygląda to tak, jakbym to ja mówił, ale to nie ja, tego nie można powiedzieć o mnie. Tylko kilka uogólnień na początek. Jak to zro­bić, jak ja to zrobię, jak postąpić? Przez czystą aporię, czy też przez osłabione twierdzenia i przeczenia stosownie do okoliczności, albo prędzej czy później. I to […]

WSZYSTKIE KATEGORIE ASPEKTU

Wszystkie kategorie aspektu językowego omówione tutaj mogłyby być rozpatrywane ró­wnież. w innej perspektywie, gdzie chodziłoby mniej o stosunki łączące wypowiedź z fikcją, bardziej natomiast o te, które łączą je obie z tym, kto bierze na siebie wypowiedź, z po­dmiotem wypowia d a n i a lub, jak to się zwykle mówi w literaturze, z narratorem. […]