ŚCISŁE POWIĄZANIE

Przyczynowość jest ściśle związana z czasowością; łatwo je nawet pomieszać ze sobą. A oto jak ich różność ilustrowana jest przez Morgana A. Forstera, zakładającego, że w ka­żdej powieści występują obie, lecz że pierwsza tworzy w niej akcję, a druga opowiadanie: „Król umarł, a następnie umarła królowa” — jest opowiadaniem. „Król umarł, a następnie ze zmartwienia umarła […]