SPRĘŻYNA CZYNNOŚCI

„Sprężyną czynności narracyjnej jest pomieszanie następstwa i kon­sekwencji, skoro to, co następuje po, jest w opowiadaniu odczytywane jako wywołane przez; opowiadanie byłoby w tym wypadku : ] systematycznym popełnianiem logicznego błę­du zdemaskowanego przez scholastyków w formule post hoc, ergo propter hoc” — pisał Roland Barthes . Następstwo logiczne jest w oczach czytelnika stosunkiem o wiele […]

PORZĄDEK CHRONOLOGICZNY

Czysty po­rządek chronologiczny, wyzuty z wszelkiej przyczynowości, panuje w kronice, rocznikach, dzienniku intymnym lub pokładowym. Czysta przyczynowość dominuje w wypowiedzi aksjo- matycznej (w wypowiedziach logika) lub teleologicznej (często w wypowiedziach adwokata czy politycznego mówcy). W literaturze można napotkać odmianę czystej przyczynowości w takim gatunku jak portret albo w innych ga­tunkach opisowych, w których zawieszenie cza­su […]