SKŁADNIA NARRACYJNA

Inne utwory są organizowane wokół ałtemacji rejestrów słownych albo kategorii gramatycznych czy semantycznych siatek itp. W literaturze mamy faktycznie do czynienia z mieszaniną tych porządków. Czysta pirzyezy- nowość prowadzi do wypowiedzi utylitarnej, czysta tetnporalność — do elementarnych form historii (nauki), czysta przestrzenność — do logatomu literowego. Czy nie w tym leży jedna z przyczyn tych trudności, […]

USTALENIE JEDNOSTKI NARRACYJNEJ

Trzeba teraz przyj­rzeć się bliżej, jaka jest natura tych jednostek. W tym celu ustalimy trzy typy jednostek, z. których dwa pierwsze są konstrukcjami anali­tycznymi, podczas gdy trzeci jest dany empiry­cznie. są to zdanie, sekwencja i te k s t.- Dla wyjaśnienia tych pojęć weźmiemy za przykład kilka nowel z Dekamerona. Ustalenie najmniejszej jednostki narra­cyjnej stanowi problem, […]

INSPIRACJA PRACAMI

Ale Propp, choć inspirowany pracami Wiesiełowskiego, krytykuje ten sposób widzenia: ^ zdanie takie nie jest jeszcze jednostką merozkładalną, zawiera co najmniej -cztery elemen­ty: smoka, porwanie, córkę, króla! Zeby złago­dzić tę niedogodność, Propp wprowadza dodatkowe kryterium selekcji, którym jest stałość j i zmienność; dostrzega na przykład, iż w czarodziejskiej bajce rosyjskiej elementem stałym j jest porwanie, […]