SPECYFIKACJE I REAKCJE

Nasze poprzednie opisy pozwalają sądzić, żel każdy predykat różni się całkowicie od po­zostałych. Otóż nawet przy pobieżnych oglę­dzinach można zauważyć istniejące pokrewień­stwo między pewnymi czynnościami, a więc i możliwość przedstawienia ich jako jednej czynności, przybierającej liczne formy. Propp uczynił już pierwszy krok w tym kierunku, sprowadzając wszystkie bajki czarodziejskie do zaledwie trzydziestu jeden funkcji. Jednak­że […]