COŚ BANALNEGO

Stało się już czymś banalnym w krytyce Proppa, wskazywanie na możliwość łączenia wielu funkcji w jedną z zachowaniem wszelako ich odrębności. Na przykład Levi-Strauss pisał: „Można by potraktować «przekroczenie» jako odwrotność «zakazu», zakaz zaś jako negatyw­ne przekształcenie «nakazu»” .W języku owe kategorie, które pozwalają równocześnie na specyfikację czynności oraz wskazanie cech wspólnych z innymi, wyrażane […]

NAZYWANIE ASPEKTÓW

Przeczenie należy do tzw. statusu czasowni­ka. Inną kategorią jest aspekt: dana czynność może być przedstawiona w stadium początko­wym, w trakcie rozwoju i w momencie osta­tecznego urzeczywistnienia się (w gramatyce te aspekty nazywane są: inchoatywny, niedokona­ny, dokonany). Jeszcze ważniejsza dla narracji jest kategoria modalności: już mieliśmy jej przykład w historii Peronelli, w której za­kaz cudzołóstwa grał tak […]