GENEZA UTWORU

Geneza utworu literackiego była ujmowa­na przez formalistów rosyjskich jako coś ze­wnętrznego wobec literatury, coś, co wynika ze związku między szeregiem literackim a ja­kimś innym szeregiem. Stwierdzenie takie na­raża się na dwa zarzuty, które, co ciekawe, zostały sformułowane po raz pierwszy także przez Tynianowa. W studium poświęconym teorii parodii wykazał on niemożliwość całko­witego zrozumienia pewnego tekstu […]