PRZEDSTAWIENIA RYSUNKOWE

Przede wszystkim zdania tekstu literackiego dzielą ze wszystkimi innymi wypowiedziami większość swoich cech charakterystycznych, ponadto ich cechy uznane za specyficzne występują także w grze słów, w wyliczankach, w wyrażeniach argotycznych itd. W sposób mniej oczywisty odwołują się one do przedstawień rysunkowych lub gestycznych. Organizacja wypowiedzi wier­szy lirycznych ma pewne właściwości wspólne z wypowiedziami filozoficznymi, z […]

NAUKA O LITERATURZE

Jest bardzo możliwe, że można odtworzyć specyficzność literatury (zmienną w kolejnych epokach) jedynie na poziomie „molekularnym , a nie „atomowym”. Literatura okaże się wów­czas czymś, co przecina różne poziomy; me przeczy to bynajmniej temu, że na każdym z tych poziomów dzieli swe własności z innymi wytworami. Jest nawet możliwe (w co wątpię), że tę właściwość […]

ODRZUCENIE POZNANIA

Z drugiej wszakże strony, me ma jakiejś jednej nauki o literaturze w ogolę, ponieważ cechy charakterystyczne dla litera­tury występują poza nią, nawet jeśli tworzą różne kombinacje. Pierwsza niemożliwość jest związana z prawami wypowiedzi naukowej, druga natomiast wynika ze szczególności bada­nego przedmiotu. Teraz widać lepiej, jaka była i jaką powinna być rola poetyki. Odrzucenie poznania literatu­ry samej […]