ŁASKAWOŚĆ DLA DYSCYPLINY

XIX wiek nie był łaskawy dla tej dyscypli­ny. Ani kierunki romantyczne z ich podkreś­lonym indywidualizmem, ani pozytywizm z naiwnym przekonaniem o możliwej bezpośre­dniości między przeżyciem a jego wyrazem nie stwarzały klimatu zainteresowania dla poetyki. Są to okresy, kiedy interesujące obserwacje z tej dziedziny są rozsiane raczej po notatkach, dziennikach, listach wielkich pisarzy, którzy musieli i […]

RÓŻNE TRADYCJE

Różne tradycje filologii tak charakterystycz­ne dla różnych narodowych środowisk, stały się podstawą dla inaczej (a i w różnym czasie) ukształtowanych systemów pojęć poetyki lub dyscyplin jej bliskich. Trzeba też sobie jasno powiedzieć, że na terenie europejskim rozwinę­ły się dwie różne od siebie teorie dyscypliny, różne w swoich założeniach, celach i metodach badawczych. Dla jednej, strukturalnej, […]